Vòng Tay Đá Thạch Anh Hồng Mix Mã Não Đỏ Và Charm Heo BạcVòng Tay Đá Thạch Anh Hồng Mix Mã Não Đỏ Và Charm Heo Bạc 1

Vòng Tay Đá Thạch Anh Hồng Mix Mã Não Đỏ Và Charm Heo Bạc

600,000 đ

Mệnh

  • Hỏa
  • Thổ

Chọn kích cỡ

Kích thước
Giá gốc
600,000 đ

Đặt hàng

-
+
Mua Ngay
Thêm vào giỏ

Vòng Tay Đá Thạch Anh Hồng Mix Mã Não Đỏ Và Charm Heo Bạc

 

Vòng Tay Đá Thạch Anh Hồng Mix Mã Não Đỏ Và Charm Heo Bạc có tác dng tích cc lên h thng thn kinh, làm gim căng thng, to ra s sng khoái, h tr điu tr các chng trm cm

Công dng

Thch anh hng có tác dng tích cc lên h thng thn kinh, làm gim căng thng, to ra s sng khoái, h tr điu tr các chng trm cm. Ngoài ra, chúng cũng có tác đng tích cc trong vic h tr điu tr các vn đ v tim mch, tăng kh năng min dch trong môi trưng đc hi, môi trưng có năng lưng xu.

Thch anh hng cũng đưc cho là có tác đng lên cơ và xương, đc bit đi vi ngưi già dùng đá thch anh hng đ kéo dài tui tui th.

Trong cuc sng hôn nhân gia đình, chúng giúp tăng s gn kết và hnh phúc v chng, hn chế xung đt, to gic ng ngon.

Trong các mi quan h xã hi và trong kinh doanh, thch anh hng giúp kết ni các mi quan h, to s thân thin, tin tưng và bn vng.

Comment

CAPTCHA